INFORMACE AKCIONÁŘŮM

Zde je možnost, aby se všichni naši akcionáři seznámili se zněním Stanov společnosti, které schválila Valná hromada na svém jednání dne 26.6.2014.

Stanovy společnosti Líšnická a.s.

Dále žádáme akcionáře, kteří tak doposud neučinili, aby nám sdělili svá čísla bankovních účtů, na které se budou, v případě rozhodnutí Valné hromady o rozdělení podílu na zisku, zasílat peníze. Podle zákona o Obchodních korporací č. 90/2012 Sb., nelze podíl na zisku vyplácet jiným, než bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Na den 26.6.2019 od 18.00 hodin svolává představenstvo řádnou Valnou hromadu, která se bude konat v  jídelně sídla společnosti Líšnická a.s.

 

Pozvánka na VH 26.6.2019.pdf


JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY.pdf


Kontakt

Líšnická a.s.

Líšnice 204
561 84 Líšnice

IČ: 25922921
DIČ: CZ25922921

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1938.


Telefon: 465 612 354
Fax: 465 612 351
Datová schránka: hvneyw9